Moduł 2

Motywator Władza

Motywator władza dotyczy nie tylko potrzeby kierowania ludźmi, ale także brania odpowiedzialności za innych, za zadania, za efekt końcowy. Wiąże się z ambicją i dążeniem do celu. Zobacz jak odczytywać jego wartości.

Menu kursu